Tjenester fra Lerow

Skamik 1

R.O.N.C

Lerow har opparbeidet lang erfaring i bruk av R.O.N.C og andre vaskesystemer. Vi har R.O.N.C` er i forskjellige størrelser for å tilfredsstille kundenes behov.

 

R.O.V

Lerow har lang og bred erfaring innenfor bruk av R.O.V. til inspeksjon av nøter, flåtefortøyninger, vannledninger og ect. Vi benytter også R.O.V til vask av oppdrettsnøter. Våre R.O.V` er utstyrt med hydraulisk gripearm og HD-kamera.

lerowstar-8006823

Skamik avlusingssystem

Lerow har Norges største avlusningsfartøy ”Lerow Star” som er utstyrt med Skamik mekanisk avlusingssystem. Skamik har dokumentert resultat på ca.  85-95 %, og  kapasitet på 80- 120 t/ time. Lerow har også et annet fartøy med skamik ” Måøybuen”, dette er et mindre fartøy som lett kan opereres på strømutsatte steder ect. dette på grunn av sin størrelse og manøvrerings evne.

lerow-8006845

FOU

Lerow er en FOU-virksomhet og jobber derfor sammen med kundene for å utvikle nye og fremtidige systemer

lerow-8006606