Om Lerow

Lerow AS ble etablert sammen med Lerøy Midnor AS og HIB Holdning AS i 2006 for å betjene Lerøy Midnor sine oppdrettsanlegg. Lerow kjøpte ut Lerøy Midnor i 2013, og Lerow er nå et av 15 selskaper i Bremnesgruppen. Vår hovedbase ligger på Kjerringvåg, Hitra i Sør-Trøndelag. Lerow har til sammen 70 ansatte og 9 servicefartøy, herav 2 større fartøy på 28 og 70 m som driver med mekanisk avlusing med SkaMik.
Vi har 6 ROV (undervannsfarkoster) og 5 RONC` er til vask og inspeksjon av oppdrettsnøter.

Vi har en teknisk avdeling med 3 ansatte, herav 1 ROV – tekniker.

Lerow driver FOU-virksomhet sammen med våre kunder for å utvikle framtidens løsninger for havbruksindustrien.