Administrasjon i Lerow

Halgeir Bremnes

Daglig Leder
Epost: boss@lerow.no
Mobil: +47 901 58 802

Oskar Ramberg

Driftskoordinator
Epost: oskar@lerow.no
Mobil: +47 993 73 546

Roger Sæther

Teknisk Sjef
Epost: roger@lerow.no
Mobil: +47 915 93 480