Lerow AS  har stort fokus på kvalitets- og HMS- arbeid

Vi følger til en hver tid de strengeste krav som kommer fra kunden, krav i bedriften og lovpålagte. 
Vi gjør vårt ytterste for å sikre ytre miljø og trygghet for ansatte.

 

Vårt HMS system som er tilpasset/skreddersydd de arbeidsoperasjoner vi gjennomfører. Systemet er brukervennlig i den forstand at det er satt opp med mobil/ipad løsning.

Intensjonen er at vi skal ha en proaktiv tilnærming slik at risikoen for ulykker kan reduseres til et akseptabelt nivå.

  • Kartlegge arbeidsoperasjonen
  • Treffe kompenserende tiltak
  • Risiko redusert
«Godt HMS-arbeid er et strukturert og kontinuerlig endringsarbeid. Hovedmålet er å kartlegge samt fjerne de faktorene i arbeidsmiljøet som medfører risikoer for de ansatte og produktet»
DOKUMENTASJON
Dokumentasjon har vi i Lerow stort fokus på. Vi har derfor utarbeidet vårt eget kvalitetssytem med de rapporter kunden måtte ønske, i tillegg kan vi også foreta bildedokumentasjon inn i rapporten der det er nødvendig. 

Dette gjør at vi kan levere gode rapporter til en hver tid.

Vi har sporingssystem på våre fartøy, noe som gjør at vi hele tiden kan dokumentere hvor, når og hvilken kurs båten har hatt. Vi kan hente ut rapporter flere år tilbake på forespørsel. 

 
«Det er viktig for oss å levere godt resultat og en god dokumentasjon etter endt oppdrag»

lerow-0035